• Hoe belangrijk het is om zelf de regie te houden over uw leven.
  • Dat de techniek (domotica) het mogelijk maakt om lang comfortabel en zelfstandig in het eigen huis te blijven wonen.
  • Dat u dankzij deze techniek en vele beschikbare hulpmiddelen geen of veel later thuiszorg nodig hebt.
  • Hoe belangrijk het is om de woning tijdig aan te passen.
 Want als het echt nodig is, bent u te laat.
  • En……over de charme van het ouder worden.
Hieronder een kort filmpje dat de mogelijkheden van domotica laat zien.
  • Het licht gaat automatisch aan- en uit.
  • U kunt via een tablet zien wie er voor de deur staat.
  • Het is mogelijk om via het scherm met anderen te beeldbellen.
  • Dit beeldbellen vermindert niet alleen mogelijke gevoelens van eenzaamheid, maar biedt ook veel praktische voordelen, zoals:
  • U kunt uw arts bellen en u kunt hem dan zien en
 hij/zij kan op afstand adviseren wat u het beste
 kunt doen. Ook met de apotheek is een dergelijk contact vaak al mogelijk. De komende jaren zal zorg op afstand (E-health) sterk toenemen.