Mijn passie
Ik vind het erg leuk om deze lezingen te geven. Als makelaar heb ik dertig jaar lang een eigen kantoor gehad. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mensen en in wonen.
De titel van mijn lezing ‘De charme van het ouder worden’ heb ik gekozen, omdat wij op zo’n heel andere manier ouder worden dan onze ouders. Maar toch hebben we vaak enige vorm van ondersteuning nodig. En het is mij duidelijk dat het aantal ouderen sterk toeneemt, terwijl het aantal zorgverleners kleiner wordt.
Ik merk dat veel van mijn leeftijdgenoten er niet aan moeten denken om als ze nog ouder worden in een verzorgingshuis te moeten gaan wonen. Ze willen zelfstandig blijven.
Hoe lossen we dit op?
Ik wil laten zien dat technische ontwikkelingen ons, senioren, steeds meer mogelijkheden geven om echt heel lang en tot op hoge leeftijd zelfstandig en onafhankelijk te blijven.
  • 2

    2

  • 1

    1

  • 3

    3